In de St-Laurentiuskerk van Gellik vond vorig weekend de herdenkingsdienst plaats voor de slachtoffers van de beide wereldoorlogen. De dienst werd opgeluisterd door Harmonie ‘de Hoop’. Op het kerkplein werden bloemen gelegd aan beide monumenten.

Gellik ontvangt al jaren een militaire- en burgerdelegatie uit Engeland tijdens deze herdenkingsdag. De Anglicaanse dominee Hall, die samen met diaken Beckers de gebedsdienst voorging, is een zoon van een gesneuveld vliegenier. Samen met zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familieleden van de Crew, komt de dominee naar Gellik om zijn vader te herdenken.

Het waren de opzoekingen van de Gellikenaren en Walter Veugen, voorzitter van de Vereniging der herdenkingen beider wereldoorlogen (VOV), die ertoe leidden dat, na het vinden van gegevens over het vliegtuig, er contacten gelegd werden met de nazaten van de crew. Sindsdien woont de familie de dienst bij. In 2008 mocht Gellik, bij hoge uitzondering en met goedvinden van Queen Elisabeth II, het vaandel van het XV(R) Squadron van de Engelse Royal Air Force in eigendom ontvangen. Een bijzonder geschenk, want dit is het eerste en tot nu toe enige vaandel dat in het buitenland is achtergelaten.