Afgelopen week vond een mooie herdenking plaats in de talud aan het Albertkanaal, waar drie gesneuvelde Britse vliegeniers werden geëerd. De plechtigheid staat jaarlijks in het teken van de moedige piloten die op 12 mei 1940 op deze locatie werden neergehaald.

Tijdens de serene ceremonie werden toespraken gehouden en bloemen gelegd, terwijl doedelzakspelers voor melancholische melodieën zorgden. De Belgian Living History Association (BLHA) uit Bilzen zorgde voor een prachtige viering. “Het is belangrijk dat deze verhalen van moed en opoffering doorgegeven worden aan toekomstige generaties”, stelde coördinator Johnny Bleus.

Historische plek

Ook een afvaardiging van de Royal Air Force (RAF) was aanwezig. Flight Luitenant Steven Hickson benadrukte het belang van dit soort herdenkingen en de rol van vrijwilligersorganisaties in het behoud van historische plaatsen. “Zij geven het verleden een stem”, aldus Hickson. “Ze dienen tevens als belangrijke symbolen van onze vrijheid.”

Op de site werd ook een herdenkingsplaatje onthuld op de zitbank nabij de gedenksteen ter ere van de Engelse oud-strijder Michael Pitt, die tot 2017 jaarlijks trouw op post was tijdens deze plechtigheden.

Johnny Bleus (BLHA) en Rudi Meijers (VVOM) bij de zitbank met de plaquette ter ere van Oud-strijder Michael Pitt.