Oorlogsmonument – Aan het Albertkanaal wapperen sinds enkele dagen de Belgische en de Engelse vlaggen broederlijk naast mekaar. Ze werden er geplaatst bij het nieuwe oorlogsmonument dat de Vaderlandslievende Vereniging voor Vergeten Oorlogsherdenkingen liet installeren in Mopertingen. “Vorig jaar hebben we met de hulp van enkele leerlingen van het VIOO in de talud een trappenpad naar het monument aangelegd. Dit jaar hebben we een nieuwe gedenkplaat aangebracht”, zegt Rudi Meijers.